Meteen naar de inhoud
Sluiten (esc)

Popup

Gebruik deze pop-up om een ​​aanmeldformulier voor een mailinglijst in te sluiten. U kunt het ook gebruiken als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overzicht

Deze website/applicatie wordt beheerd door het team van Feelworld.ltd. Overal op de website/applicatie verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Feelworld.ltd team.Feelworld.ltd biedt deze website/applicatie, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("ALGEMENE VOORWAARDEN", ​​"Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden, voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u onze website / applicatie bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website / applicatie of geen diensten gebruiken. Als deze ALGEMENE VOORWAARDEN als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de ALGEMENE VOORWAARDEN. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website / applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website / applicatie na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website / applicatie waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.
De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of als de enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website / applicatie. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden beperken of annuleren gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen zijn voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling veranderen of annuleren, kunnen wij proberen om dit te melden door contact op de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst. Wij behouden ons het recht om bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers en distributeurs te beperken of te verbieden.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website / applicatie (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9- GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze ALGEMENE VOORWAARDEN .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige gerelateerde website / applicatie kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website / applicatie op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestellen).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website / applicatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website / applicatie om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website / applicatie is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de ALGEMENE VOORWAARDEN, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige internationale of Britse regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website / applicatie, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website / applicatie, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website / applicatie te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd kunnen we de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze ALGEMENE VOORWAARDEN of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze ALGEMENE VOORWAARDEN op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de ALGEMENE VOORWAARDEN).
Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze ALGEMENE VOORWAARDEN mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het VK.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website / applicatie te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze website / applicatie regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website / applicatie of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Winkelmand

Kondig kortingscodes, gratis verzending enz. aan